RAPIDPoint 500 System
25. augusta 2016
ADVIA 2400
25. augusta 2016
Ukáž všetky

ADVIA 1800

[product_brand]

Automatický biochemický analyzátor ADVIA 1800 s priepustnosťou 1800 testov/hod. a nízkoobjemovou technológiou.

Automatický biochemický analyzátor ADVIA 1800 posúva hranice produktivity. Svojou excelentnou rýchlosťou s priepustnosťou 1800 testov / hod. ( 1200 fotometrických / hod, 600 ISE / hod) a nízkoobjemovou technológiou je vhodným riešenim pre stredné a veľké typy laboratórií ako hlavný aj záložný analyzátor. Široké a stále rastúce portfólio testov, veľká interná kapacita reagencií, práca v režime random, continuous access, batch a discrete processing. Analyzátor používa uživateľsky prijemný a flexibilný software v prostredí Microsoft® Windows® XP Professional. Biochemický analyzátor ADVIA 1800 je možno integrovať do modulárnych diagnostických celkov Siemens – ADVIA® VersaCell X3 Solution a Aptio® Automation.

Technická špecifikácia

 • Otvorený systém pre kvapalné ready to use reagencie (200 kanálov)
 • 1 800 testov / hod. (1200 fotometrických / hod, 600 ISE / hod)
 • Primárne skúmavky pre vzorky (5,7,10 ml), možnosť použitia cups 2 ml
 • 55 kolorimetrikých metód súčasne na boarde, vrátane 3 ISE
 • Čítačka čiarových kódov pre vzorky a reagencie
 • 84 chladených pozícií na vzorky, ktoré možno kontinuálne vkladať
 • 61 chladených pozícií pre kontroly, štandardy a diluenty
 • Kalibračný interval 60 dní (sledovanie softvérom)
 • Automatická kalibrácia a QC – užívateľom preddefinovaný časový interval
 • 2 x 56 chladených pozícií pre reagencie
 • Ise modul pre stanovenie Na, K, Cl priama metóda
 • Kvalitatívna kontrola vzoriek pre hemolýzu, lipémiu a ikterus
 • možnosť použitia funkcií automatického opakovania vzorky, riedenia a reflexných testov
 • Automatická detekcia homogenity nasávanej vzorky (detekcia zrazenín, hladiny, bublín)
 • Automatické predriedenie vzoriek
 • Automatické opakovanie s automatickým riedením vzoriek
 • Automatické premytie vzorkovej ihly
 • Analytické metódy: Fotometria (turbidimetria) end-point, kinetika, homegénna immunoanalýza, ISE
 • Kontrola integrity reagencií: identifikácia reagencie prostredníctvom čiarového kódu, kontrola dostupnosti reagencie na boarde, kontrola zostávajúceho počtu testov, sledovanie a hlásenie kalibračného intervalu, kontrola a hlásenie stability reagencie na boarde, hlásenie presiahnutia doby exspirácie a hladiny reagencie
 • 1 – 30 µl vzorky, na väčšinu parametrov sa používa 2 – 3 µl vzorky
 • 80 – 120 µl reagencie
 • 340 – 884 nm, každý parameter je meraný súčasne pri 14-tich vlnových dĺžkach
 • Priemerná spotreba vody 30 l / hod.
 • programovateľný automatický štart, denná údržba aj uspanie analyzátora
 • software v prostredí Microsoft® Windows® XP Professional; ovládanie pomocou ikon, automatické funkcie
 • Obojstranná komunikácia s LIS (ASTM)
 • Kontrola kvality – štatistický program pre sledovanie a spracovanie kontrol (Levey – Jennings, Westgardove pravidlá)
 • rozmery 113,3 x 148 x 87,6 (cm)
 • hmotnosť 600 kg

Možno by sa Vám páčilo…