Kontakt

Plánovaná údržba:
Aktuálne prebieha údržba,
tešíme sa na Vašu budúcu návštevu.
Za pochopenie ďakujeme.

Sídlo spoločnosti

Bio G, spol. s r.o.
Elektrárenská 12092
831 04 Bratislava
Slovenská republika

Všeobecné informácie:
biog@biog.sk

Spracovanie objednávok:
+421 2 455 263 79
objednavky@biog.sk

Servisné oddelenie:
+421 2 455 263 80
+421 915 394 399
servis@biog.sk

Ekonomické oddelenie:
faktury@biog.sk

Sekretariát:
+421 2 455 263 81
biog@biog.sk

Fakturačné údaje

IČO: 34123415
IČ DPH: SK2020361222
OR MS BA III, vložka číslo:13217/B

UniCredit Bank Slovakia, a.s.
ČBÚ: 6603869001/1111
IBAN: SK94 1111 0000 0066 0386 9001
SWIFT: UNCRSKBX

Google
Údaje máp ©2023
Údaje máp ©2023