Eurolyser CUBE-S

Actim Partus
13. septembra 2016
Actim Prom
13. septembra 2016
Ukáž všetky

Eurolyser CUBE-S

[product_brand]

Multifunkčný POCT analyzátor riadený softvérom v pripojenom androidovom tablete vhodný do ambulancií lekárov rôznych špecializácií ako aj do malých laboratórií.

  • Multifunkčný Point-of-care (POCT) analyzátor riadený softvérom v pripojenom androidovom tablete vhodný do ambulancií lekárov rôznych špecializácií ako aj do ma-lých laboratórií
  • Je mobilný, rýchly a prakticky bez údržby
  • Komunikuje v slovenskom jazyku
  • Využíva RFID technológiu: predprogramovaná kalibračná krivka, identifikácia šarže a exspirácie používanej diagnostickej súpravy, signalizácia počtu zostávajúcich testov v aktuálne používanej súprave
  • Nameraný výsledok je možné archivovať priamo v tablete, resp. vytlačiť na pripojenú termocitlivú tlačiareň
    Je pripravený na e-health
Vyšetrovaný parameter Typ vzorky

Množstvo vzorky

CRP kapilárna krv, sérum          5 µl
PT /INR/ kapilárna krv, plazma          20 µl
FOB kvantitatívne suspenzia stolice          40 µl
hsCRP kapilárna krv, sérum          20 µl
ASO kapilárna krv, sérum          5 µl
HbA1c kapilárna krv          10 µl
Cystatín C kapilárna krv, sérum          20 µl
D-Dimér plazma          20 µl
Feritín sérum          50 µl
Troponín I sérum          50 µl
Lipoproteín /a/ sérum, plazma          20 µl

Možno by sa Vám páčilo…