ADVIA Centaur XP
7. septembra 2016
ECHO LUMENA
7. septembra 2016
Ukáž všetky

IMMULITE 2000 XPi

[product_brand]

Analyzátor IMMULITE 2000 XPi je imunochemický analyzátor s výkonom 200 testov / hod.

Analyzátor IMMULITE 2000 XPi je imunochemický analyzátor s náhodným prístupom (Random Access), ktorý vykonáva chemiluminiscenčné imunoanalýzy (značkovacia látka alkalická fosfatáza). Analyzátor má najširšiu ponuku metód pre diagnostiku v oblasti alergií, autoimunity, kostného metabolizmu, tumorových markerov, zápalov, kongenitálnej diagnostiky, reprodukčnej endokrinológie, thyreoidálnej diagnostiky, kardiomarkerov, anémií, hepatitíd, diabetológie, špecifických IgE (rozsiahlé portfólio potravinových alergénov, tráv, stromov, liečiv,..), monitorovania hladín liečiv v telových tekutinách a veterinárnu diagnostiku. Analyzátor IMMULITE 2000 Xpi je určený ako hlavný imunochemický analyzátor pre najväčší typ laboratórií, alebo ako súčasť modulárnych automatizovaných diagnostických celkov Siemens – ADVIA® VersaCell X3 Solution a Aptio® Automation.

Vlastnosti

Analyzátor pre nepretržitú prevádzku
Výkon 200 testov za hodinu
24 chladených pozícií pre metodiky (alebo 144 pozícií pre špecifické IgE), ready to use reagencie
Stabilita reagencií on board 90 dní
Analyzátor má kapacitu 90 vzoriek na spracovanie (6 vzorkových rackov, každý pre 15 vzoriek)
35 minút do získania prvého výsledku
Možnosť doplňovania reagencií, vzoriek, spotrebného materiálu a vykonávanie kalibrácií počas práce analyzátora
Automatické opakovanie analýzy, riedenie a reflexné testy
Detekcia a hlásenie zrazeniny a nízkeho objemu vzorky
Užívateľsky jednoduchý intuitívny software ovládaný pomocou ikon
Kalibrácia – 2 bodová, master krivka a kalibračné dáta uložené v čiarovom kóde súpravy
Kontrola kvality – štatistický program pre sledovanie a spracovanie kontrol (Levey – Jennings, Westgardove pravidlá)
Nastavenie automatizovaného procesu dennej údržby vo zvolenom čase (nevyžaduje obsluhu operátora)
Rozsiahla možnosť spracovania nameraných údajov (prehliadanie a tlačenie výsledkov, kontrĺ a kalibrácií v rôznych režimoch, napr. podľa dátumu analýzy, podľa typu analýzy, podľa mena pacienta, ID…)
Možnosť prepojenia na LIS s obojsmernou komunikáciou

Rozmery

182 x 160 x 91 cm

Hmotnosť

403 kg

Stanoviteľné parametre

Thyreoidálna diagnostika
TSH, TSH 3, T4, T3, Free T4, Free T3, Anti-Tg, Anti-TPO, Tyreoglobulín, TBG (thyroxine binding globulin)
Novinka TSI (Thyroid stimulating imunoglobulin)

Reprodukčná endokrinológia
Androstendión, LH, FSH, SHBG, Prolaktín, ThCG, fβ-HCG, DHEAS, Estradiol, Testosterón, Progesterón, PAPP-A, nekonjugovaný Estriol

Autoimunita
Anti – CCP

Anémie
Vitamín B12, Kyselina listová, Kyselina listová v červených krvinkách, Feritín, Erytropoetín,

Alergie
Celkové IgE, Allergy Screen, Špecifické IgE (198 sIgE, 24 zmesí)

Onkomarkery
PSA, Free PSA, CEA, AFP, Kalcitonín, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, PAP (Prostatic acid phosphatase)

Infekčné ochorenia
Anti-CMV IgG, Anti-CMV IgM, Anti-Rubella IgM, Anti-Rubella IgG quant., Anti-Toxoplasma IgG quant., Toxoplasma IgM µ-Capture,
Hepatitídy
HBsAg, HBsAg Confirmatory, Anti-HBs, Anti-HBc, Anti-HBc IgM,

Kardiomarkery
NT-proBNP, CKMB, CRP-hs, Troponín I, Myoglobín, D-dimér, Homocysteín

Monitorovanie hladín liečiv
Nikotinové metabolity Kotinín, Digitoxín, Digoxín, Teofilín, Karbamazepín, Phenobarbital, Phenytoin, Kyselina valproová,

Diabetológia
C-peptid, Inzulín, Mikroalbumín

Špeciálne
Anti-Helicobacter pylori IgG, Anti-Herpes simplex I &II IgG, Syphilis
EBV-EBNA IgG, EBV-VCA IgM, EBV-VCA IgG

Kostný metabolizmus
Osteokalcín, PYRILINKS-D, intact PTH

Rastové faktory
Rastový hormón hGH, IGF-I, IGFBP-3

Diagnostika zápalu
IL-2R, IL-6, LBP

Nadobličky
ACTH, Kortizol

Veterinárna diagnostika u psov
TLI (Trypsin-Like Immunoreactivity), Total T4, TSH, Free T4 (dogs and cats)

Iné
Gastrín, β2-mikroglobulín

Možno by sa Vám páčilo…