Zeakon diagnostics
26. septembra 2016
Geenius
26. septembra 2016
Ukáž všetky

Evolis System

[product_brand]

Plnoautomatický analyzátor mikrotitračných platničiek Evolis System firmy Bio-Rad Laboratories

Výrobca: Bio-Rad Laboratories
Dodávateľ: Bio G ,spol. s r.o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava
Typ prístroja: plnoautomatický analyzátor mikrotitračných platničiek EVOLIS System
Vyšetrované parametre: infekčné markery metódou ELISA a iné analyty metódou ELISA

 

Vlastnosti

– plnoautomatický analyzátor mikrotitračných platničiek
– otvorený systém s jednoduchým programovaním akéhokoľvek ELISA testu vo formáte mikroplatničky
– možnosť úplného spracovania vzoriek i reagencií s ich nariedením, dávkovaním, prípadnou inkubáciou, automatickým premývaním a vopred naprogramovateľným transportom mikroplatničiek
– archivácia priebehu meraní a zásahov obsluhy
– stanovenie Ag a Ab v sére alebo v plazme
– kapacita vzoriek : 6 mikroplatničiek naraz , až 4 testy na mikroplatničke
– kapacita až 180 skúmaviek naraz pri používaní rôznych druhov skúmaviek , 9 stojanov po 20 skúmaviek
– kapacita predriedenia až 288 vzoriek na 3 mikroplatničkách
– možnosť ochrany vstupu do analyzátora heslom
– spracovanie viacerých mikroplatničiek naraz s možnosťou Elisa diagnostiky štyroch nezávislých inkubovaných testov v priebehu 3,5 hodiny, prípadne spracovania siedmich platničiek do šiestich hodín
– kapacita 2 x 180 vzoriek denne, 30.000 až 150.000 testov za rok
– použitie až troch rôznych premývacích roztokov
– pipetovanie malých objemov reagencií priamo z originálneho balenia testu
– štyri nezávislé inkubátory
– bezpečnosť práce spojená s automatickou identifikáciou vzoriek a všetkých súčastí testu pomocou čiarového kódu a detekciou hladiny vzoriek aj reagencií ako aj kolorimetrickým overením ich pridávania.
– pipetovanie pomocou jednorázových vodivých špičiek pri najväčšej možnej redukcii rizika kontaminácie i prenosu infekcie v kapacite 480 špičiek v 5 zásobníkoch po 96 špičiek
– automatická softwérová ochrana údajov s kontrolou všetkých krokov testu ako aj možnosťou ich spätného overovania
– automatické spracovanie údajov s možnosťou výstupu na LIS
– kontrola kvality s možnosťou exportu výsledkov do softwérového systému Unity Real Time™ prostredníctvom internetu
– možnosť vyhodnocovania výsledkov rôznymi štatistickými postupmi a ich následného porovnania s databázou zákazníkov využívajúcich túto službu
– ostatné príslušenstvo: tlačiareň, počítač so softvérom, filtre 405, 450, 490, 550, 620, 690 nm, komunikačný protokol k LISu, užívateľský manuál.

Identifikácia vzoriek

– čiarový kód, integrovaná čítačka, archivácia údajov použitých diagnostík a stripov vrátane šarže, expirácie a individuálneho čiarového kódu

Komunikácia s obsluhou

– PC súčasťou dodávky
– tlač výsledkov

Prístroj poskytuje užívateľovi komfort plnoautomatického analyzátora mikrotitračných platničiek a súčasne kombinuje ekonomicky výhodné stanovenia sérologických parametrov v mikrotitračných jamkách na screening protilátok a antigénov.

Možno by sa Vám páčilo…