Biolis 24i Premium
25. augusta 2016
Biomajesty
7. septembra 2016
Ukáž všetky

Biolis 50i Superior

[product_brand]

automatický biochemický analyzátor pre stanovenie substrátov, enzýmov, elektrolytov, TDM a špecifických proteínov. Výkon 580 testov/hod.

Automatický biochemický analyzátor pre stanovenie substrátov, enzýmov, elektrolytov, TDM a špecifických proteínov. Analyzovaný materiál je sérum, plazma, moč a ďalšie telové tekutiny. Kompaktná veľkosť prístroja je určená pre použitie do stredne veľkých a menších laboratórií ako aj doplnkový prístroj k väčším analyzátorom. Analyzátor je kompaktný, má funkcie väčších analyzátorov.

Vlastnosti

Otvorený systém pre kvapalné ready to use reagencie (80 kanálov), discrete, single line random acces, multi-test analysis
Výkon 580 testov/hod z toho 480 testov fotometrických, 100 ISE testov.
Primárne skúmavky pre vzorky (2,5,7,10 ml), možnosť použitia Hitachi cup 0,5ml, 1,5 ml
Počet testov on board 36 + 3 ISE
Čítačka čiarových kódov pre vzorky a reagencie
Počet vzoriek 72 vzoriek/kruh, 30 pozícii pre QC alebo STAT
Automatická detekcia homogenity nasávanej vzorky (detekcia zrazenín, hladiny, bublín)
Automatické riedenie (dilučný pomer 3:300)
Automatické premytie vzorkovej ihly
Analytické metódy: Fotometria (turbidimetria) end-point, kinetika, homegénna immunoanalýza, TDM,ISE
Kalibrácia: Linear, Spline, Logit-log, Exponential, Polynomial
Automatická hemolýza plnej krvi pre stanovenie GHbA1c
Ise modul pre stanovenie Na, K, Cl priama metóda
Reagenčný kotúč: R1 36 pozícií, R2 35 pozícií (Spolu 71 reagentov)
Reagencie R1: 70 ml, R2: 20 ml
Reagenčný objem: 20 – 200 µl (0,5 µl krok)
Reakčný objem: 120 – 300 µl
Objem vzorky 1-20 µl (0,1 µl krok)
Obojstranná komunikácia s LIS (ASTM)
Zabezpečenie pred vzájomnou kontamináciou kyviet a pipetorov programovaním špeciálneho premývania
Dôkladné vymývanie kyviet použitím alkalického roztoku, kyslého roztoku a teplej vody
Dotyková obrazovka
Spotreba 15 l/hod deionizovanej vody
Trvale chladené reagencie
Zobrazenie aktuálneho objemu reagencií
Možnosť vloženia statimovej vzorky (30 STAT pozícií)
Predriedenie vzoriek,
80 programovateľných metód
Real time QC
Kyvety: Špeciálny plast vhodný pre latexové reagencie, (Semi disposable)
Automatická kontrola kvality kyviet
Automatické opakovanie s automatickým riedením vzoriek
Auto-gain funkcia pre výmenu lampy. Automatická funkcia zabezpečuje výmenu lampy bez rekalibrácie
Bezpečnostná lampa pre výmenu
Uživateľské rozhranie na báze Windows 7
Preventívna údržba podľa návodu obrazovky
Oddelený zber reakčného odpadu a biologického odpadu
Upozornenie na malé množstvo premývacích roztokov a premývacej vody
Upozornenie na vysokú hladinu v odpadových nádobách
Miešanie: Mechanické, možnosť nastavenia 5 rýchlosti
Kontrola kvality: Voľne programovateľná QC, Westgardové pravidlá

Rozmery

1050 x 750 x 1145 mm

Hmotnosť

300 kg

Možno by sa Vám páčilo…