IMMULITE 2000 XPi
7. septembra 2016
NEO IRIS
7. septembra 2016
Ukáž všetky

ECHO LUMENA

[product_brand]

Plnoautomatický imunohematologický analyzátor určený pre malé a stredné imunohematologické laboratóriá a zariadenia transfúznej služby.

Plnoautomatický imunohematologický analyzátor určený pre malé a stredné imunohematologické laboratóriá a zariadenia transfúznej služby. Využíva metódu tekutej fázy na stripoch v kombinácii s metódou pevnej fázy na stripoch. Umožňuje vykonávanie všetkých základných aj špeciálnych imunohematologických vyšetrení. Vzhľadom na integrované súčasti (inkubátor, premývačka, centrifúga s trepačkou, reader) poskytuje možnosť úplnej automatizácie v imunohematologickom laboratóriu, pričom zabezpečuje vysokú kvalitu, bezpečnosť a rýchlosť vyšetrení s možnosťou dokladania statimových vzoriek.

Technická špecifikácia:

Spektrum vyšetrení:
 vyšetrenie krvných skupín (ABO+Rh) v rôznych konfiguráciách
 skríning tepelných antierytrocytových protilátok (panel 3 krviniek)
 identifikácia antierytrocytových protilátok
 určenie Rh a Kell fenotypu erytrocytov
 vyšetrenie D weak
 vyšetrenie krížových skúšok
 priamy antiglobulínový test

Metóda vyšetrenia:
 vyšetrenie krvných skupín metódou tekutej fázy (aglutinačnou metódou) na stripoch
 vyšetrenie antierytrocytových protilátok, krížových skúšok a identifikácia protilátok metódou pevnej fázy na stripoch

Výkon prístroja:
 kapacita pacientských vzoriek : 20
 kapacita reagencií: 16
 kapacita stripov: 32
 výkon: ABO + Rh: < 15 minút skríning anti ery protilátok < 30 minút Integrované súčasti analyzátora: 1. centrifúga s automatickým vkladaním a vykladaním stripov, automatickým vyvažovaním a integrovanou funkciou trepačky 2. inkubátor 3. premývačka na metódu pevnej fázy 4. reader na princípe farebnej CCD kamery Systém pipetovania:  pipetovanie 1 pipetovacím ramenom s 1 ihlou Režim vyšetrovania:  batch (po dávkach)  random (po jednotlivých pacientoch)  statim (možnosť prístupu kedykoľvek počas chodu prístroja) Charakteristika vyšetrovaných vzoriek, použitých skúmaviek a reagencií:  načítavanie vzoriek, reagencií a stripov s využitím čiarového kódu  meranie hladiny a spotreby reagencií, detekcia zrazeniny vo vzorke  rôzne typy konvenčne používaných skúmaviek Komunikácia s LIS:  obojsmerná Príslušenstvo k analyzátoru:  PC, LCD monitor s dotykovou obrazovkou

Možno by sa Vám páčilo…