ADVIA Centaur CP
7. septembra 2016
IMMULITE 2000 XPi
7. septembra 2016
Ukáž všetky

ADVIA Centaur XP

[product_brand]

Imunochemický analyzátor pracujúci na princípe heterogénnej imunoanalýzy s chemiluminiscenčnou detekciou. Výkon 240 testov /hod.

Imunochemický “Random Access” analyzátor pracujúci na princípe heterogénnej imunoanalýzy s chemiluminiscenčnou detekciou (značkovacia látka Acridinium ester), ktorej hlavné črty sú jednoduchosť, rýchlosť, vysoká citlivosť a špecificita. Analyzátor je určený na diagnostiku v oblasti tumorových markerov, kongenitálnej diagnostiky, reprodukčnej endokrinológie, thyreoidálnej diagnostiky, kardiomarkerov, anémií, hepatitíd a HIV, diabetológie, špecifických IgE a na monitorovanie hladín liečiv v telových tekutinách. Analyzátor ADVIA Centaur je určený ako hlavný imunochemický analyzátor pre najväčší typ laboratórií, alebo ako súčasť modulárnych automatizovaných diagnostických celkov Siemens – ADVIA® VersaCell X3 Solution a Aptio® Automation.

Vlastnosti

Analyzátor pre nepretržitú prevádzku
Vysoký výkon, až 240 testov za hodinu
Technológia testovania – priama chemiluminiscencia použitím akridium esteru
30 chladených pozícií pre metodiky, 15 chladených pozícií pre pomocné reagencie
Analyzátor má kapacitu 180 vzoriek na spracovanie
STAT pozícia garantuje kedykoľvek spracovanie prioritnej vzorky
Po naplnení reagenciami a vzorkami schopný spracovať 840 testov bez zásahu obsluhy
18 minút do získania prvého výsledku
Typ vzorky: sérum, plazma, moč – v závislosti od testu
Nepretržitá prevádzka: nakladanie/vykladanie vzoriek, reagencií, pomocných reagencií a spotrebného materiálu kedykoľvek bez nutnosti prerušenia chodu systému
Chladenie primárnych a pomocných reagencií 4 – 8 oC
Automatické premiešavanie reagencií na boarde
Automatické opakovanie analýzy, riedenie a reflexné testy
Detekcia zrazeniny a bublín
Jednorazové pipetovacie špičky na vzorky – vylúčenie prenosu pozitivity medzi vzorkami
Zabudované čítačky čiarových kódov pre reagencie a vzorky
Vhodný pre všetky typy skúmaviek (1 ml, 2 ml, 5 ml, 7 ml, 10 ml, mikroskúmavky a kapíky)
Kontrola integrity reagencií: identifikácia reagencie prostredníctvom čiarového kódu, kontrola dostupnosti reagencie na boarde, kontrola zostávajúceho počtu testov, sledovanie a hlásenie kalibračného intervalu, kontrola a hlásenie stability reagencie na boarde, hlásenie presiahnutie doby exspirácie a hladiny reagencie
Užívateľsky jednoduchý intuitívny software ovládaný pomocou ikon
Svetelný indikátor stavu analyzátora
Kalibrácia – 2 bodová, master krivka a kalibračné dáta uložené na kartičke formou čiarového kódu
Kontrola kvality – štatistický program pre sledovanie a spracovanie kontrol (Levey – Jennings, Westgardove pravidlá)
Rozsiahla možnosť spracovania nameraných údajov (prehliadanie a tlačenie výsledkov v rôznych režimoch, napr. podľa dátumu analýzy, podľa typu analýzy, podľa mena pacienta, ID…)
Možnosť prepojenia na LIS s obojsmernou komunikáciou
Prenosné média DVD alebo CD-RW
Zvýšenie produktivity pripojením na automatizované riešenia Siemens, ako VersaCell, ADVIA Automation a StreamLAB

Rozmery

130,9 x 183,9 x 104,2 cm

Hmotnosť

545 kg

Stanoviteľné parametre

Thyreoidálna diagnostika
TSH, TSH 3 Ultra, T-Uptake, T 4, T 3, FrT 4, FT 3, Anti-Tg, Anti-TPO

Reprodukčná endokrinológia
LH, FSH, DHEAS, SHBG, Prolaktín, ThCG, Estradiol, Testosterón, Progesterón

Autoimunita
Anti – CCP

Systemový zápal
Prokalcitonín

Pečeňová fibróza Nové
ELF Kit (ELF Kit – HA, ELF Kit – PIIINP, ELF Kit – TIMP-1)

Anémie
Vitamín B12, Kyselina listová, Kyselina listová v červených krvinkách, Feritín

Onkomarkery
PSA, cPSA, CEA, AFP, BR (27.29), CA 15-3, CA 19-9, CA 125 II, HER-2/neu

Infekčné ochorenia
Anti-Rubella IgG, Anti-Rubella IgM, Anti-Toxoplasma IgG, Anti-Toxoplasma IgM

Hepatitídy
Anti-HAV IgM, Anti-HAV Total, Anti-HBc IgM, Anti-HBc Total, Anti-HBe, HBeAg, Anti-HBs 2, HBsAgII, HBsAg Confirmatory assay, Anti-HCV

HIV
Anti-HIV 1/O/2 enhanced, HIV Ag/Ak combo

Kardiomarkery
BNP, CKMB, Troponín I Ultra, Myoglobín, Homocysteín

Kostný metabolizmus
intact PTH, Vitamín D

Monitorovanie hladín liečiv
Digitoxín, Digoxín, Teofilín, Karbamazepín, Cyklosporín, Phenobarbital, Phenytoin, Kyselina valproová, Gentamicín, Tobramycín, Vancomycín

Diabetológia
C-peptid, Inzulín

Iné
Kortizol, Parathormón

Alergie
Celkové IgE

Možno by sa Vám páčilo…