RAPIDPoint 500 System
25. augusta 2016
Biolis 50i Superior
7. septembra 2016
Ukáž všetky

Biolis 24i Premium

[product_brand]

Automatický biochemický analyzátor pre stanovenie substrátov, enzýmov, elektrolytov, TDM a špecifických proteínov. Výkon analyzátora je 400 testov za hodinu.

Automatický biochemický analyzátor pre stanovenie substrátov, enzýmov, elektrolytov, TDM a špecifických proteínov. Kompaktná veľkosť prístroja je určená pre stolové použitie do stredne veľkých a menších laboratórií ako aj doplnkový prístroj k väčším analyzátorom. Analyzátor je kompaktný, má funkcie väčších analyzátorov. Výkon analyzátora je 400 testov za hodinu (240 testov/hod fotometrických, 160 ISE testov/hod), je kompaktný, má funkcie väčších analyzátorov. Vysoko efektívne, bezkontaktné (tlakom vzduchu) miešanie reakčnej zmesi v kyvete je unikátne a zabezpečuje ochranu pred akoukoľvek vzájomnou kontamináciou miešadla.

Vlastnosti

Otvorený systém pre reagencie, discrete, single line random acces, multi-test analysis
Výkon 240 testov/hod (400 testov/hod s ISE –priama metóda)
Analytické metódy: fotometria (turbidimetria) end-point, kinetika, homegénna immunoanalýza, TDM,ISE
Kalibrácie: Linear, Spline, Logit-log, Exponential, Polynomial
Vzorky: Cup, primárne skúmavky
Počet vzoriek: 55 vzoriek/kruh
Počet vzorkových kotúčov: max.10  
Objem vzorky: 1,5-20 µl (0,1 µl krok)
Automatické riedenie
STAT vzorky: prednostne, v priebehu analýzy
Identifikácia vzorky: pozícia ID, čiarové kódy ID
Reagenčný kotúč : voľba 24 pozícií alebo 36 pozícií
Reagencie: 20 ml,40 ml, 60 ml alebo 13 ml, 25 ml, 40 ml
Reagenčný objem: 20 – 240 µl (1 µl krok)
Reakčný objem: 120 – 250 µl
Chladenie reagencií
Identifikácia reagencií: pozícia ID, čiarové kódy (možnosť voľby)
Kyvety: špeciálny plast vhodný pre latexové reagencie
Vlnové dĺžky: 40, 380, 405, 450, 505, 546, 570, 600, 660, 700, 750, 800 nm
Zdroj svetla: halogénová lampa
Umývanie kyviet: automatický premývací systém
Spotreba vody: 3,5 l/hod
Sledovanie priebehu: sledovanie stavu všetkých operácii v aktuálnom čase, grafické zobrazenie v kyvetovom kotúči, tabelárne zobrazenie prebiehajúcich testov
Sledovanie reakcií: grafické zobrazenie reakčných kriviek
Kontrola kvality: voľne programovateľná QC, Westgardové pravidlá
Kapacita uložených dát: max. 10 000 vzoriek
Interná termotlačiareň

Rozmery

800 x 670 x 520 mm

Hmotnosť

95 kg

Možno by sa Vám páčilo…