Biolis 50i Superior
7. septembra 2016
Respons 910
7. septembra 2016
Ukáž všetky

Biomajesty

[product_brand]

BioMajesty JCA-MB6010/C je automatický biochemický analyzátor s priepustnosťou 1200 testov / hod.

BioMajesty JCA-MB6010/C je automatický biochemický analyzátor s priepustnosťou 1200 testov / hod. ( 800 fotometrických / hod, 600 ISE / hod). Svojou nízkoobjemovou technológiou a rýchlosťou je vhodný pre všetky typy laboratórií ako hlavný prípadne pre väčšie pracoviská ako záložný analyzátor. Pracuje v režime RANDOM ACCESS, BATCH a STATIM v 4,5 sekundovom takte. Analyzovaný materiál je sérum, plazma, moč, CSF a plná krv. Používa užívateľský prijemný a flexibilný software v prostredí Microsoft® Windows® XP Professional.

Vlastnosti

1 200 testov / hod. (800 fotometrických / hod, 600 ISE / hod); 4,5-sekundový cyklus
otvorený systém pre reagencie
1 – 25 µl vzorky (0,1 μl krok), na väčšinu parametrov sa používa 1 – 5 µl vzorky
5 – 300 µl reagencie – najnižšie prevádzkové náklady v tomto segmente analyzátorov
84 chladených pozícií na vzorky, ktoré možno kontinuálne vkladať
2 x 45 chladených pozícií pre reagencie
61 chladených pozícií pre kontroly a kalibrátory
Princípy merania: kolorimetria (rate/end-point), imunoturbidimetria, ISE
možnosť použiť až 4-reagenčné postupy
možnosť vloženia reagencií o objeme: 20 ml, 40 ml a 70 ml
STAT port umožňuje kedykoľvek vkladať statimové vzorky
automatická identifikácia čiarových kódov pre reagencie a vzorky
možnosť použitia funkcií automatického opakovania vzorky, riedenia a reflexných testov
340 – 884 nm, každý parameter je meraný súčasne pri 14-tich vlnových dĺžkach
20 l / hod. spotreba vody
Senzory: liquid-level senzor, clot senzor, crash senzor
programovateľný automatický štart, denná údržba aj uspanie analyzátora
software v prostredí Microsoft® Windows® XP Professional; ovládanie pomocou ikon, automatické funkcie
analyzátor umožňuje stanovenie aj špeciálnych parametrov napr.: acetaminofén, amfetamín, barbituráty, benzodiazepíny, tetrahydrokanabinol (kanabinoidy), kokaín (metabolity), etyl alkohol, metadon, opiáty, fencyklidín, propoxyfén, salicyláty, karbamazepín, digoxín, gentamicín, lítium, fenobarbitál, fenytoin, teofylín, tobramycín, kyselina valproová a vacomycín

Rozmery

110,8 cm x 122 cm x 85 cm

Hmotnosť

450 kg