Respons 910
7. septembra 2016
ADVIA Centaur XP
7. septembra 2016
Ukáž všetky

ADVIA Centaur CP

[product_brand]

Imunochemický analyzátor pracujúci na princípe heterogénnej imunoanalýzy s chemiluminiscenčnou detekciou. Výkon 180 testov / hod.

Imunochemický “Random Access” analyzátor pracujúci na princípe heterogénnej imunoanalýzy s chemiluminiscenčnou detekciou (značkovacia látka Acridinium ester), ktorej hlavné črty sú jednoduchosť, rýchlosť, vysoká citlivosť a špecificita. Analyzátor je určený na diagnostiku v oblasti tumorových markerov, kardiomarkerov, kongenitálnej diagnostiky, reprodukčnej endokrinológie, thyreoidálnej diagnostiky, anémií, hepatitíd a HIV, diabetológie a na monitorovanie hladín liečiv v telových tekutinách. Analyzátor ADVIA Centaur CP je určený ako hlavný imunochemický analyzátor pre menší a stredný typ laboratórií, alebo ako záložný analyzátor do laboratórií prevádzkujúcich analyzátor ADVIA Centaur.

Vlastnosti

"Benchtop” (stolový) analyzátor
Výkon 180 testov za hodinu
15 chladených pozícií pre metodiky (celkovo 100 možných metód), 10 chladených pozícií pre pomocné reagencie
reagencie značené čiarovými kódmi pre priame použitie
Analyzátor má kapacitu 84 vzoriek na spracovanie
spracovanie STAT vzoriek, ako aj stanovenie poradia rutinných vzoriek
Používa reagencie, spotrebný materiál a pomocné roztoky identické s analyzátorom ADVIA Centaur
Po naplnení reagenciami a vzorkami schopný spracovať 400 testov bez zásahu obsluhy
typ vzorky: sérum, plazma, moč – v závislosti od testu
15 minút do získania prvého výsledku
Možnosť doplňovania reagencií, vzoriek, spotrebného materiálu počas práce analyzátora
Automatické opakovanie analýzy, riedenie a reflexné testy
automatická detekcia hladiny, bublín a zrazenín zaručuje presnosť meraní
kontrola integrity vzorky, kontrola integrity reagencií = identifikácia reagencie prostredníctvom čiarového kódu, kontrola dostupnosti reagencie na boarde, kontrola zostávajúceho počtu testov, sledovanie a hlásenie kalibračného intervalu, kontrola a hlásenie stability reagencie na boarde, hlásenie presiahnutia doby exspirácie a hladiny reagencie
upozornenie na klesajúci stav reagencií, spotrebných roztokov a blížiacu sa potrebu údržby
vhodný pre všetky typy skúmaviek (1 ml, 2 ml, 5 ml, 7 ml, 10 ml, mikroskúmavky a kapíky)
Jednorazové pipetovacie špičky na vzorky (kapacita 480) – vylúčenie prenosu pozitivity medzi vzorkami
Operačný systém Microsoft® Windows® XP English Professional
15” LCD dotyková obrazovka
Kontrola kvality – štatistický program pre sledovanie a spracovanie kontrol (Levey – Jennings, Westgardove pravidlá)
Kalibrácia – 2 bodová, master krivka a kalibračné dáta uložené na kartičke formou čiarového kódu 
Rozsiahla možnosť spracovania nameraných údajov (prehliadanie a tlačenie výsledkov v rôznych režimoch, napr. podľa dátumu analýzy, podľa typu analýzy, podľa mena pacienta, ID…)
Možnosť prepojenia na LIS s obojsmernou komunikáciou

Rozmery

81 x 107 x 74 cm

Hmotnosť

166 kg

Stanoviteľné parametre

Thyreoidálna diagnostika
TSH, FT4, T4, TT3, T-Uptake, FT3, TSH-3 Ultra

Alergie
Total IgE

Anémie
Kyselina listová, Kyselina listová v červených krvinkách, Feritín, Vitamín B12

Pečeňová fibróza NOVINKA
ELF Kit (ELF Kit – HA, ELF Kit – PIIINP, ELF Kit – TIMP-1)

Reprodukčná endokrinológia
DHEAS, hCG, LH, FSH, Prolaktín, Estradiol, Progesterón, Testosterón, SHBG

Infekčná diagnostika
Anti-Rubella IgG, Anti-Rubella IgM, Anti-Toxoplasma IgG, Anti-Toxoplasma IgM

Hepatitídy
nti-HAV IgM, Anti-HAV Total, Anti-HBc IgM, Anti-HBc Total, Anti-HBe, HBeAg, Anti-HBs 2, HBsAgII, HBsAg Confirmatory assay, Anti-HCV

HIV
Anti-HIV 1/O/2 enhanced, HIV Ag/Ak combo

Kardiomarkery
CKMB, Myoglobín, Troponín I Ultra, BNP, Homocysteín, Digoxín

Kostný metabolizmus
intact PTH

Onkomarkery
CA 125, CA 15-3, CA 19-9, CEA, HER-2/neu, PSA, cPSA, AFP

Metabolické
C-Peptid, Insulin, Cortisol

Therapeutic Drug Monitoring (TDM)
Carbamazepine, Ciclosporin, Digitoxin, Digoxin, Gentamicin, Phenobarbital, Phenytoin, Theophylline 2, Valproic Acid, Vancomycin

Možno by sa Vám páčilo…