Seminár “Štandardizácia prietokového cytometra”

Seminár o automatizácii v imunohematológii
31. mája 2018
Nový laktátomer pre šport
19. marca 2019

Seminár “Štandardizácia prietokového cytometra”

17.5.2018 spoločnosť Bio G, spol.s r.o. v spolupráci so spoločnosťou BD Biosciences usporiadala v priestoroch biomedicínskeho centra SAV odborný seminár a workshop s témou “Štandardizácia prietokového cytometra”.

Seminár bol určený všetkým používateľom platformy BD FACSDiva a jeho účastníci mali možnosť si nielen teoreticky, ale aj prakticky overiť najnovšie postupy nastavenia, optimalizácie a štandardizácie prietokového cytometra.