Seminár o automatizácii v imunohematológii

Epoc
12. apríla 2018
Seminár “Štandardizácia prietokového cytometra”
31. mája 2018

Seminár o automatizácii v imunohematológii

V apríli sa v priestoroch našej spoločnosti uskutočnil odborný seminár “Automatizácia imunohematologických vyšetrení”. Uvedeného seminára sa zúčastnilo niekoľko pracovísk, ktoré chcú automatizovať svoje imunohematologické vyšetrenia. V prezentáciách bol predstavený plnoautomatický imunohematologický analyzátor Galileo ECHO v2.0, využívajúci princíp pevnej fázy CAPTURE. Účastníci seminára si mali možnosť tento analyzátor vyskúšať aj počas praktickej ukážky.


Plnoautomatický imunohematologický analyzátor ECHO
IMMUCOR BLOOD RANK AUTOMATION