ADVIA 560 AL
13. septembra 2016
D-10™
14. septembra 2016
Ukáž všetky

ADVIA 2120

[product_brand]

Plnoautomatický krvinkový „benchtop“ (stolový) analyzátor.

Plnoautomatický krvinkový „benchtop“ (stolový) analyzátor s možnosťou vyšetrenia 6-populačného diferenciálneho krvného obrazu určený pre stredné a veľké laboratóriá. Analyzátor využíva najmodernejšie technologické postupy: farbenie buniek na prítomnosť peroxidázy a detekciu buniek laserovým lúčom. Stanovenie hodnoty hemoglobínu v erytrocyte priamym meraním (nie výpočtom) znamená presnejšie určenie charakteru anémie z parametrov krvného obrazu. Dvojrozmerná optická analýza trombocytov umožňuje dokonalé odlíšenie veľkých trombocytov od mikrocytov, a tým presnejšie stanovenie celkového počtu trombocytov. Prístroj poskytuje možnosť on-line vyšetrenia počtu a jednotlivých parametrov retikulocytov, vrátane vyšetrenia hodnoty obsahu hemoglobínu v retikulocyte (CHr). Uvedený parameter výrazne napomáha v diagnostike a liečbe anémie z nedostatku železa a prispieva k optimalizácii liečby železom a erytropoetínom, najmä u hemodialyzovaných pacientov a pacientov podrobujúcich sa chemoterapeutickej liečbe. Široký merací rozsah, senzitívny a špecifický systém flagov (upozornení), stanovenie počtu leukocytov z dvoch nezávislých meraní a dvojité odčítanie hodnoty hemoglobínu vedie k redukcii počtu opakovane vyšetrovaných vzoriek. V porovnaní s analyzátorom ADVIA 120 sú technologické postupy a princípy merania rovnaké, odlišný je vonkajší dizajn prístroja, jednoduchšie konfigurovaný softvér s možnosťou vyšetrenia cerebrospinálneho likvoru, automatizované vyprázdnenie odpadu a možnosť pripojenia jednotky na automatizovanú prípravu krvných náterov.

Technická špecifikácia:
Merací rozsah

WBC 0.02 – 400 x 103/µL
RBC 0.0 – 7.0 x 106/µL
PLT 5.0 – 3500 x 103/µL
HB 0.0 – 22.5 g/dL
Retic 0.2 – 24.5%

Parametre

Základný KO: WBC, RBC, HB, HCT, MCV, MCH, MCHC, CHCM, RDW, HDW, CH, CHDW, PLT
Diferenciálny KO:
(abs.počet a %): NEUT, LYMPH, MONO, EOS, BASO, LUC (veľké nezafarbené bunky)
Doštičkové parametre: PLT, MPV, PDW, PCT
Reticulocytové parametre:
(abs. počet a %) RETIC, MCVr, CHCMr
CSF analýza: voliteľné

Morfologické parametre

WBC: posun doľava, atypické lymfocyty, blasty, nezrelé granulocyty, deficit myeloperoxidázy
RBC: NRBC, ANISO, MICRO, MACRO, HC VAR, HYPO, HYPER, RBC fragmenty, RBC tiene, zhluky trombocytov, obrovské trombocyty

Selektivita testov / Výkon

CBC 120 vzoriek/hod.
CBC/DIFF 120 vzoriek/hod.
CBC/DIFF/Retic 74 vzoriek/hod.
CBC/Retic 74 vzoriek/hod.
Retic 74 vzoriek/hod.

Spracovanie vzorky / Objem

Automatický uzavretý systém
(autom. podávač vzoriek) 175 µL
Manuálny uzavretý systém 175 µL
Manuálny otvorený systém 175 µL

Automatický podávač vzoriek

Kapacita: 150 vzoriek
Kompatib.typy skúmaviek: Vacutainer®, Hemogard®, Monovette®, Venoject, Venosafe, Vacuette, Monoject
Čítačka čiarového kódu: do 14 číslic

Údržba

Automatická denná údržba – plne programovateľná

Kontrola kvality

Kontrolné vzorky firmy Siemens v 3 úrovniach zahŕňajúce počet retikulocytov
Grafické vyjadrenie formou grafov a tabuliek

Spracovanie údajov

Kapacita pamäte: 10 000 vzoriek vrátane grafických údajov
Možnosť obojstranného pripojenia do informačného systému
Software: Windows 2000

Rozmery a hmotnosť (s automat. podávačom vzoriek, vrátane reagencií)

Rozmery: 86 x 141 x 68 cm (V x Š x H)

Hmotnosť: 193 kg

Hmotnosť

193 kg – vrátane podávača a reagencií

Rozmery

86 x 141 x 68 cm (V x Š x H)

Možno by sa Vám páčilo…