BIO G – dôležité upozornenie

Nové prúžky MIC Test Strip™ Tedizolid
20. júna 2017
Epoc
12. apríla 2018

Dôležité upozornenie

V záujme skvalitnenia našich služieb zákazníkom a zrýchlenie spracovania objednávok, sme zriadili vyhradenú emailovú adresu objednavky@biog.sk a prednostnú telefónnu linku +421 2 455 263 79 na prijímanie Vašich objednávok.