25. výročie založenia firmy Bio G

Testy na COVID-19
6. mája 2020

25. výročie založenia firmy Bio G

Milí priatelia,

naša firma vznikla v lete 1995 ako rýdzo slovenský subjekt. Stala sa výhradným distribútorom výrobkov Ciba Corning a Becton Dickinson. Odvtedy a stále Vám aj po 25 rokov ponúkame kvalitné produkty a služby pre rôzne medicínske odbory...

Milí priatelia, chceme Vám poďakovať za priazeň, ktorú nám preukazujete celé toto dlhé obdobie. Bez Vás, našich zákazníkov, by sme určite nedosiahli to, čo sme dosiahli, sme jednou z najväčších a najznámejších firiem dodávajúcich na slovenský trh tak široký sortiment laboratórnych prístrojov, diagnostík, glukomerov, kardiostimulátorov, iného zdravotníckeho materiálu, odborného servisu a odbornej konzultačnej činnosti. Vaša priazeň nás zaväzuje, pokračovať v našom úsilí prispievať k zlepšeniu zdravotníckej starostlivosti na Slovensku.

Kolektív Bio G