Biosen S_line LAB+
24. augusta 2016
RAPIDLab 1200 System
25. augusta 2016
Ukáž všetky

RAPIDLab 348 EX System

Siemens

Plnoautomatický analyzátor krvných plynov


Plnoautomatický analyzátor krvných plynov RAPIDLab 348 EX poskytuje všetko na rýchle, presné, správne a pohodlné testovanie.

Základné vlastnosti a parametre modelu RAPIDLab 348 EX:

 • merané parametre: pH, pO2, pCO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, Hct, pAtm
 • vypočítané parametre: HCO3-act, HCO3-std, BE(ecf), BE(B), ctCO2, Ca++(7,4), Anion Gap; O2SAT, O2CT, pO2(A-a), pO2(a/A), pO2/FIO2, ctHb(est)
 • teplotne korigované parametre: pH(T), H+(T), pCO2(T), pO2(T), pO2(A-a)(T), pO2(a/A)(T), pO2/FIO2, ctHb (est)
 • analyzovaný material: plná krv, dialyzát
 • objem vzorky: 95 µl (striekačka/kapilára), 50 µl v mikromóde
 • automatické dávkovacie zariadenie rozpozná a nasaje vzorku priamo z kapiláry alebo striekačky; čistenie dávkovacieho zariadenia prebieha automaticky bez zásahu obsluhy
 • automatická detekcia malého objemu vzorky = prepnutie analyzátora do mikromódu bez zásahu operátora
 • automatická kalibrácia a premývanie, alebo na základe požiadavky
 • výsledok do 60 sekúnd od nasatia vzorky
 • umietnenie reagencií na prednom panely analyzátora umožňuje jednoduché monitorovanie hladiny a výmenu reagencií (priehľadné plastové nádoby a modrosfarbené roztoky)
 • jednoduchý prístup k senzorom, reagenciám a odpadu = rýchla výmena
 • zálohovanie údajov až do 250 záznamov pre analyzované vzorky, 90 záznamov pre každú hladinu kontrolného materialu
 • prehľad získaných výsledkov: na monitore, výstup do tlačiarne, alebo elektronický prenos do LIS
 • záznamy QC v Levey – Jennings grafe
 • možnosť tlače súhrnných záznamov pre kalibrácie a QC reporty
 • USB port pre exportovanie dát
 • bezúdržbové elektródy Ready Sensor s preukázateľnou dlhodobou životnosťou a výkonom
 • farebná dotyková obrazovka, užívateľský veľmi jednoduchý
 • čítačka čiarových kódov zabezpečuje bezpečnosť údajov pacientov
 • minimálne požiadavky na údržbu
 • operačný system LINUX
 • zabudovaná tlačiareň
 • Rozmery: výška: 371 mm, šírka: 386 mm, hľbka: 380 mm
 • hmotnosť: 10,7 kg