Eurolyser smart 700/340

Actim Prom
13. septembra 2016
Biosen C_line GP+
13. septembra 2016
Ukáž všetky

Eurolyser smart 700/340

Eurolyser Diagnostica GmbH

Multifunkčný POCT analyzátor ovládaný prostredníctvom dotykového displeja vhodný do ambulancií lekárov rôznych špecializácií ako aj do malých laboratórií.


  • Multifunkčný Point-of-care (POCT) analyzátor ovládaný prostredníctvom dotykového displeja vhodný do ambulancií lekárov rôznych špecializácií ako aj do malých laboratórií
  • Je prakticky bez údržby
  • Komunikuje v slovenskom jazyku
  • Využíva RFID technológiu: predprogramovaná kalibračná krivka, identifikácia šarže a exspirácie používanej diagnostickej súpravy, signalizácia počtu zostávajúcich testov v aktuálne používanej súprave
  • Nameraný výsledok je možné archivovať priamo v analyzátore, resp. vytlačiť na pripojenú termocitlivú tlačiareň
Vyšetrovaný parameter Typ vzorky Množstvo vzorky
CRP kapilárna krv, sérum          5 µl
PT /INR/ kapilárna krv, plazma          20 µl
FOB kvantitatívne suspenzia stolice          40 µl
hsCRP kapilárna krv, sérum          20 µl
Homocysteín sérum, plazma          20 µl
Prokalcitonín sérum          50 µl
Mikroalbumín moč          20 µl
ASO kapilárna krv, sérum          5 µl
HbA1c kapilárna krv          10 µl
Cystatín C kapilárna krv, sérum          20 µl
D-Dimér plazma          20 µl
Feritín sérum          50 µl
Troponín I sérum          50 µl
Lipoproteín /a/ sérum, plazma          20 µl

Možno by sa Vám páčilo…