IMMULITE 2000 XPi
7. septembra 2016
NEO
7. septembra 2016
Ukáž všetky

ECHO

Immucor

Plnoautomatický imunohematologický analyzátor určený pre malé a stredné imunohematologické laboratóriá a zariadenia transfúznej služby.


Plnoautomatický imunohematologický analyzátor určený pre malé a stredné imunohematologické laboratóriá a zariadenia transfúznej služby. Využíva metódu tekutej fázy na stripoch v kombinácii s metódou pevnej fázy na stripoch. Umožňuje vykonávanie všetkých základných aj špeciálnych imunohematologických vyšetrení. Vzhľadom na integrované súčasti (inkubátor, premývačka, centrifúga s trepačkou, reader) poskytuje možnosť úplnej automatizácie v imunohematologickom laboratóriu, pričom zabezpečuje vysokú kvalitu, bezpečnosť a rýchlosť vyšetrení s možnosťou dokladania statimových vzoriek.

Spektrum vyšetrení:

 • vyšetrenie krvných skupín (ABO+Rh) v rôznych konfiguráciách
 • skríning tepelných antierytrocytových protilátok (panel 3 krviniek)
 • identifikácia antierytrocytových protilátok
 • určenie Rh a Kell fenotypu erytrocytov
 • vyšetrenie D weak
 • vyšetrenie krížových skúšok
 • priamy antiglobulínový test

Metóda vyšetrenia:

 • vyšetrenie krvných skupín metódou tekutej fázy (aglutinačnou metódou) na stripoch
 • vyšetrenie antierytrocytových protilátok, krížových skúšok a identifikácia protilátok metódou pevnej fázy na stripoch

Výkon prístroja:

 • kapacita pacientských vzoriek : 20
 • kapacita reagencií: 16
 • kapacita stripov: 32
 • výkon: ABO + Rh: < 15 minút
 • skríning anti ery protilátok < 30 minút

Integrované súčasti analyzátora:
1.centrifúga s automatickým vkladaním a vykladaním stripov, automatickým vyvažovaním a integrovanou funkciou trepačky
2.inkubátor
3.premývačka na metódu pevnej fázy
4.reader na princípe farebnej CCD kamery

Systém pipetovania:
pipetovanie 1 pipetovacím ramenom s 1 ihlou

Režim vyšetrovania:

 • batch (po dávkach)
 • random (po jednotlivých pacientoch)
 • statim (možnosť prístupu kedykoľvek počas chodu prístroja)

Charakteristika vyšetrovaných vzoriek, použitých skúmaviek a reagencií:

 • načítavanie vzoriek, reagencií a stripov s využitím čiarového kódu
 • meranie hladiny a spotreby reagencií, detekcia zrazeniny vo vzorke
 • rôzne typy konvenčne používaných skúmaviek

Komunikácia s LIS:
obojsmerná

Rozmery a hmotnosť prístroja:
Merací modul – 66,7 x 43,8 x 47,6 cm / 31 kg
Pomocný modul – 43,3 x 57,2 x 34,3 cm / 9 kg

Príslušenstvo k analyzátoru:
PC s operačným systémom Windows XP, LCD monitor s dotykovou obrazovkou

Možno by sa Vám páčilo…